17/09/2019 12:24:53            

 
  

Formulieren

Deze documenten kunnen best bekeken worden met Adobe Acrobat Reader 6.

   
   
F1 - Terugbetaling aanvullende werkeloosheidsuitkering
F2 - Terugbetaling aanvullende uitkeringen ziekte of ongeval
F3 - Tewerkstellingsattest
F4 - Terugbetaling vertrekpremie bij op pensioen- of brugpensioenstelling
F6 - Aanvraag verhuizerskaart P
F6-A - Wijziging betreffende houder P-kaart

F7 - Aanvraag verhuizerskaart S

F8-01 - Inlichtingenblad aanvullende brugpensioenuitkering

F8-02 - Inlichtingenblad berekening brugpensioenuitkering

F8-03 - Terugbetaling aanvullende brugpensioenuitkeringen en de hoofdelijke werkgeversbijdragen

F9 - Rijgeschiktheidsattest

F10-01 - Aanvraag akkoord terugbetaling rijbewijs

F10-02 - Aanvraag terugbetaling RijbewijsC-CE 

F11 - Tussenkomst bestuurderskaart digitale tachograaf

F13 - Tussenkomst syndicale vorming
F14 - Terugbetaling Ancienniteitspremie
   

 

Permanente beroepsopleiding in het kader van de wet wendbaar en werkbaar werk     KLIK HIER

PRIVACYVERKLARING Sociaal Fonds Verhuizingen, klik hier

Nieuwe CAO's 2017-2018 : Tijdskrediet en landingsbanen // Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag.

De ARAB-vergoeding werd volgens de inhoud van het protocolakkoord op 01.09.2012 opgetrokken tot € 1,12 voor elk uur van de diensttijd.

Minimum uurlonen van toepassing vanaf 01/09/2019(38u/week), zie rubriek "Arbeidsvoorwaarden".

Vanaf 01/12/2018 worden de bedragen van de verblijfs- en verwijderingsvergoeding op 1 december geïndexeerd :

Verblijfsvergoeding:
Overnachting en ontbijt: € 16,8561
Middagmaal: € 13,5058
Avondmaal: € 11,7577

Vanaf 1 december 2018 bedraagt de verwijderingsvergoeding € 3,2568 en de flexibiliteitspremie € 3,2568.

Mail ons